Vyhledávání

Kontakt

Holubi-sport
Borovy
334 01 Prestice
Czech Republic

JosefVoracek@seznam.cz

Informace o mně

Asi jako každý kluk na vesnici i já jsem začínal s chovem holubů. Nejprve jsem si pořídil nenáročné staváky a Rakovnické kotrláky v barvě mramorové. Později jsem společně s otcem začal chovat a závodit s poštovními holuby. Ty jsme měli bezmála 20 roků. V současné době již pátým rokem chovám akrobatická plemena holubů. Jako první jsem si pořídil Birminghamské rollery. Jsou to holoubci velikosti našeho kotrláka, ale jsou nepřekonatelní v letových schopnostech. Správný roller dokáže během krátké doby vyletět do výšky a tam začne sem svým uměním válením, kotrmelcováním dozadu, okolo osy křídel. Trénuji najednou kolem pěti holubů. Kluby BR jsou po celém světě. Ve střední a západní Evropě se trénuje až 12 holubů naráz. Angloamerické hodnocení vyžaduje soutěžit s 15-20ti členným křídlem. Při soutěžích se hodnotí po dobu letu, který trvá 20 minut od vypuštění, úroveň a četnost kotrmelců jednotlivých holubů a ty se hodnotí určitým počtem bodů .

Další plemeno holubů, které mne chytilo jsou tleskači Azerbajdžanští, Bakinští a Takla. První dvě jmenovaná plemena jsou velmi příbuzná a jejich předkové pochází z Iránu a Turecka. Holubi se v současné době chovají na Kavkaze, kde se od sebe odlišují v barvě peří a různých pernatých ozdobách jako je chocholík, opeřené nohy a různé barevné kresby. Tleskače Takla pochází z Turecka, hlavně z jihu. Originálním znakem těchto tleskačů jsou za letu vystrčené nohy, jako podvozek u letadel. Některé chovy se vyznačují tleskáním, jiné kotrmelcováním. Ideál správného tleskače je jeho sloupový let, kdy za razantního tleskání a zvláštního pohybu nohami / šlapáním/ stoupá nad jediným místem v bezkružném letu. Může stoupat i spirálově, ale průměr pomyslné spirály by neměl být větší jak 50cm a po kolmém stoupání následuje rychlý přemet okolo osy křídel nazad. Opět by měl následovat bezkružný let. Takoví holubi mají pro chovatele nesmírnou cenu a pohled na jejich let je jistě odměnou za celoroční péči.

V loňském roce jsem dovezl od přítele Hrabala ze Slovenska 2 páry Nikolajevských rejdičů. Holubi byli vyšlechtěni na Ukrajině koncem 19. století. Holubi se vyznačují bezkružným letem, který je rozdělen na 4 styly – skřivánkovitý, motýlovitý, terčový a kosákový. Jednoduše řečeno : holub stojí ve vzduchu na jednom místě a třepotá křídly ve stylu uvedených příkladů, má naplno roztažený ocas a křídly mává tak, že ve vzduchu vypadá jako koule. Létají ve střední výšce až do nedohledné výšky. V našich zeměpisných šířkách nechtějí holubi občas vůbec létat, protože ke správnému stylu letu potřebují protivítr o síle asi tak 10m/s, který jim usnadňuje let a stoupání do obrovských výšek. Já mám s chovem těchto holubů problém, neboť jsou dost často napadáni dravci. Pokusím se v letošním roce oživit chov importem z Ukrajiny a dál uvidíme.

Na počátku letošní chovné sezóny se mi na holubník dostali holubi plemene Makedonský vířivý rejdič. Jedná se o střemhlavé plemeno holubů, které pochází ze zemí bývalé Jugoslávie, ale původ je opět v Turecku. Létá sólově i ve skupině dvěma způsoby. Někteří holubi při letu přiloží křídla k tělu a řítí se střemhlav k zemi v úhlu přibližně 80 stupňů. Jiní mají schopnost vířivého letu, což znamená, že holub se řítí k zemi a otáčí se kolem osy jednou vlevo, jednou vpravo. Někteří se točí jako vhozený talíř. Je to úchvatný pohled. Abych toho neměl málo, tak jsem začal před třemi roky trénovat jednotlivá plemena na letovou skřínku – bednu. Holuby si vyberu již na holubníku a včas je odstavím od rodičů do zvláštního oddělení, kde mají sice denní světlo, ale nevidí do okolí holubníku. Musí být velice krotcí a k chovateli důvěřiví. Krmím je zásadně v uzavřeném prostoru a k tomu zhotovené přepravní kleci, která má seskakovací otvory pouze v horní části a těmito holubi brzy začnou seskakovat dovnitř. Zjednodušeně to vypadá asi takto : holuby donesu v klícce na louku, vypustím je a po předvedení letu je opět svolám zpět. Pak mohu pustit další plemeno, aby se jednotlivé styly letu nemíchaly. K snadnějšímu ovládání holubů a jejich přivolání zpět na bednu, mám vycvičeného dropera - vábníka, holuba bílé barvy, kterého holubi znají a vidí ho vždy v době krmení. Takto si zafixují, že bílý holub pro ně znamená čas krmení a jejich reakce se tím zkrátí. Takto si mohu holuby vypouštět kdekoliv ve volném prostranství. Je to sice náročné na čas, ale o to je krásnější pohled na skupinku letících ptáků, kteří čekají na můj povel k sesednutí a nakrmení.

Akrobatická plemena dělíme na : Kotrláky - jednoduché, kdy se hodnotí akrobatické prvky samostatně, přičemž se za každý přidělí 1 bod, kotrmelcují jednoduše bez ztráty výšky - Komárenský kotrlák, Košický kotrlák, Rakovnický kotrlák ….

Všestranné kotrláky – hodnotí se figury a kombinátor. Za každou figuru se přidělují 3 body, za kouli 4, za kombinátor 5 bodů. Samostatný akrobatický prvek se nehodnotí, ale považuje se za zkrášlení letu. Výjimkou jsou blesk, kolébka, šipka, za které se přiděluje 1 bod. Hodnotí se i dosažená výška. -Orientální kotrlák, Východoslovenský, Galatský, Birminghamský kotrlák

Přízemní kotrláky – v Evropě prakticky neznámí. Na Slovensku znám chovatele a i jsem u něho viděl dělat holuba kotrmelce po zemi jako fotbalový míč. To se musí vidět.

Tleskače – sloupový a bezkružný let, tleskání a kotrmelcování - Tleskače Takla, Bakinští, Azerbajdžanští, Kavkazští a Severokavkazští ….

Kruhoví tleskači – nelétají vysoko nad zemí, ale v malých kruzích nad holubicí, která sedí na zemi. Mají létat co nejtěsněji nad holubicí . Základ uvedeného letu je v touze samce po samici a jeho dvoření se. - Rýnský kruhový tleskač, Belgický a Anatolský kruhový tleskač

Pro čtenáře...

Těchto pár řádků vzniklo především z důvodu pochopení hlavního "gró" mého koníčku. Popisu jedntolivých plemen a jejich významných letových charakteristik. Článek je určen pro všechny holubí nadšence.