Vyhledávání

Kontakt

Holubi-sport
www.holubisport.cz

JosefVoracek@seznam.cz


 

 

Deutschen Flugkastenmeisterschaft - Forchheim Burg

Deutschen Flugkastenmeisterschaft - Forchheim Burg

Celá galerie na: https://www.srpskiklubprevrtaca.org.rs/Foto/Forcheim%202010/album/index.html

Historický úspěch sportovního holubářství v Česku i na Slovensku, kterého jsme dosáhli na mezinárodním mistrovství Německa v létání na skřínku. O tom, že jsem společně s Andrejem Margetinem strávil mnoho hodin při tréninku svých holubů, nebudu vůbec psát. Bylo to na úkor rodiny a času, který jsme mohli věnovat svým blízkým. Výsledná ale stojí za to. Je to zadostiučinění a všem těm holubářům, kteří pochybovali a snad se nám i vysmívali, důkaz toho, že svého koníčka bereme vážně a trochu mu i rozumíme. Na fotkách se s námi všemi co jsme tam byli, můžete vžít do atmosféry závodů. Děkuji kamarádům Mirku Lubasovi staršímu i mladšímu, Luďkovi Palkoskovi a kolegovi ve zbrani Andreji Matgetinovi za krásné a nezapomenutelné zážitky. Doufám, že náš úspěch vyburcuje další odvážlivce a třeba na dalším závodě v Německu, Srbsku nebo jinde nás bude více Čechů i Slováků. 

English version
Historical success in pigeon‘s sport in the Czech Republic and Slovak Republic, which we reached at the international championships in Germany, flying the box. The fact that I, together with Andrei Margetinem spent many hours in training his pigeons, I will not write. It was at the expense of family time that we could give to their loved ones. Resulting but worth it. It is a satisfaction to all those holubářům who doubted us, and perhaps even ridiculed, proof that we're serious about your hobby and i understand him a little. The pictures with us all what we were there, you can take race into the atmosphere. Thank you friends Mirek Lubasovi elder and younger, Ludek Palkoskovi and colleague in arms, Andrei Matgetinovi a wonderful and unforgettable experience. I hope that our success further galvanize the bravest and the need for the next race in Germany, Serbian, or else we will be more Czechs and Slovaks.